Oferta

Zakres usług:

– roboty związane z budową dróg, autostrad, kolei: wykopy, korytowanie, budowa nasypów, budowa nasypów zbrojonych, makroniwelacja, układanie podbudów z kruszyw naturalnych i łamanych, budowa i profilowanie rowów odwadniających wraz z umocnieniami, formowanie poboczy, profilowanie skarp, wykonywanie murów oporowych
– kompleksowe roboty ziemne wraz z odwozem i utylizacją materiału: wykopy pod budynki, hale, sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacyjne
– budowa zbiorników retencyjnych, odparowujących, stawów rybnych, stawów rekreacyjnych
– prace rozbiórkowe i wyburzeniowe (posiadamy młoty hydrauliczne o masie do 3 ton)
– transport budowlany (ciągniki siodłowe z naczepami, samochody samowyładowcze 4 osiowe)