nazwa.pl Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Zamów własną już teraz »

BEKOP

ZAKRES USŁUG:


- kompleksowe roboty ziemne wraz z odwozem i utylizacją materiału, tj wykopy pod budynki

wielkogabarytowe, sieci elektroenergetyczne i sanitarne
- prace drogowe: korytowanie, budowa nasypów, budowa nasypów zbrojonych,
makroniwelacja,układanie podbudów z kruszyw naturalnych i łamanych, budowa i profilacja rowów odwadniających
wraz z umocnieniami, formowanie poboczy
drogowych, profilacja skarp
- budowa zbiorników retencyjnych, odparowujących, stawów rybnych, stawów rekreacyjnych
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
(posiadamy młoty hydrauliczne o masie do 3 ton)
- transport budowlany (ciągniki siodłowe z naczepami jak również auta 4 osiowe)

Dane firmy:
BEKOP Piotr Hupało
ul Bajkowa 12
56-410 Holendry
NIP: 916-126-46-77
REGON:022263314
tel. 784-969-884
e-mail piotr.hupalo@wp.pl

REALIZACJE

Copyright Nazwa.pl